Mes articles

20-21 Mart 1997 Ankara:  Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Türkiye’de Tarih-Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, “Fransız Ortaokullarında Okutulan 3. ve 4. sınıf Tarih-Coğrafya Kitaplarının İncelenmesi” adlı bildiri (Bildiri Kitapçık Halinde Basılmıştır.)

10 Eylül 2001 Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER Fransızca Bölümü Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, “Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dikte: Yapılan Yanlışlar, Nedenleri ve Giderilmelerine Yönelik Öneri ve Alıştırma Türleri” adlı bildiri

29 Ekim 2005,  Seul-G. KORE : “Situation de La langue et La Culture Françaises en Turquie” Colloque de l’Association d’Etudes de la Culture Française et des Arts en France, Université de Koryo, Faculté des Lettres, Seul-G. KORE

21 Ekim 2011, Kırıkkale :   Kırıkkale Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı,  1.Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı  “Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri” adlı bildiri.

Yrd.Doç.Dr. BayramKÖSE-Bildiri – “Word”

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)