Qui suis-je ?

ÖZGEÇMİŞ

I. KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı :  Bayram

Soyadı :  KÖSE

Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 17 Ocak 1969

Medeni Hali : Evli, 1 kız ve 1 erkek çocuk babası

E-mail : kosebayram@gmail.com , bayramkose@bayramkose.com

II. EĞİTİM

 

Lisans: 1988-1992, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yüksek Lisans: 1997-1999, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Dilbilim Bölümü) Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı

Doktora: 2001-2008, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Dilbilim Bölümü) Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr : 2010 – , Kırıkkale Üniversitesi,  Fen – Edebiyat Fakültesi , Batı Dilleri ve Edabiyatları Bölümü Fransızca Mütercim -Tercümanlık Ana Bilim Dalı

III. İŞ DENEYİMLERİ

 

1991-1992 Fransızca Ülkesel Profesyonel Turist Rehberliği

1992 Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi TÖMER Kızılay Şubesinde Türkçe/Fransızca Okutmanlığı

1992 Eylül-1993 Ocak Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi TÖMER Kayseri Şubesinde Türkçe/Fransızca Okutmanlığı ve Fransızca Bölüm Başkanlığı

02.09.1993-14.03.1996 Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi TÖMER Kayseri Şubesi Müdür Yardımcılığı ve Türkçe/Fransızca Okutmanlığı

1997-2000  Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi TÖMER Kızılay Şubesinde Türkçe/Fransızca Okutmanlığı ve Bilimsel Araştırma Kurulu Üyeliği

28.07.2000-07.02.2002  Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi TÖMER Kızılay Şubesinde Türkçe/Fransızca Okutmanlığı ve Fransızca Bölüm Başkanlığı

2002 Mayıs –2005 Şubat                Ankara Üniversitesi TÖMER, Testing Office Batı Dilleri Sorumlusu

01.11.2004 –03.02.2005 TÖMER Genel Bölüm Başkanı Yardımcılığı ve Türkçe/Fransızca Okutmanlığı

2005 Mart-2007 Mart Güney KORE, Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (Hankuk University of Foreign Studies) Türkoloji Bölümünde Konuk Türkçe Öğretim Görevlisi

2005 Yılında Verdiği Dersler:

SINIFLAR: Laboratuar (Dinleme-Anlama), Konuşma

SINIFLAR: Laboratuar (Dinleme-Anlama), Konuşma

SINIFLAR: Kompozisyon

SINIFLAR: Konuşma

2006 Yılında Verdiği Dersler:

SINIFLAR: Konuşma

SINIFLAR: Laboratuar (Dinleme-Anlama), Konuşma

SINIFLAR: Konuşma

SINIFLAR: Konuşma

.

2010 Ekim – Kırıkkale Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi , Batı Dilleri ve Edabiyatları Bölümü Fransızca Mütercim -Tercümanlık Ana Bilim Dalında Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır.

IV. BASILMIŞ ve BASIM AŞAMASINDAKİ YAPITLARI

 

Yurtdışı :  KÖSE Bayram ve KIM, Dae-Song (2006) Koreliler İçin Türkçe (125 Sayfa) (ISBN 978-89-7464-454-3)

Yurtiçi:    KÖSE Bayram ve DARCAN Sinan (2008) Fransızca Alıştırmalar, (656 Sayfa) Barkod 9789759114312, ISBN 978-975-9114-31-2

KÖSE Bayram  (2011) Fransızca, Gezi Rehberi (208 sayfa) ISBN: 9789944216517

KÖSE Bayram    (2008) Türkçe Açıklamalı Fransızca Dilbilgisi (Dizgi aşamasında)

V. YURTİÇİ YAYINLAR

 

KÖSE Bayram, (Çev: DENY, Jean), Kasım 1996, “Modern Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi I”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı 49, s. 65-80

KÖSE Bayram, (Çev: DENY, Jean), Şubat 1997, “Modem Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi II” Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı 52, s. 18-30

KÖSE Bayram, (Çev: DENY, Jean),Temmuz 1997, “Modern Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi III”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı 57, s. 66-75

KÖSE Bayram, (Çev: BORELL, André), Haziran 1998 “İkinci Dil ve/veya Yabancı Dil Ediniminde Algılama ile (Yeniden) Üretim Arasındaki İlişkiler”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı 68, s. 23-34

KÖSE Bayram, Temmuz 2001 “Bir Hilmi Yavuz Şiiri ve Biçembilimsel Bakış”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, Sayı 105, s. 101-112

KÖSE Bayram, KÖSE Dursun (Ortak Çalışma), Temmuz 2001 “Cemil Kavukçu’nun “İllâki” Öyküsünün Biçembilimsel Açıdan İncelenmesi: Yöntem ve Çözümleme”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, Sayı 105, s. 49-59

KÖSE Bayram, Ocak 2001, “Virgül”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, Sayı 99, s. 60

KÖSE Bayram, Mayıs 2001 “Dil Karnesi”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, Sayı 103, s. 35-48

KÖSE Bayram, Şubat 2002, “Ana Hatlarıyla Fransızcanın Yazım Güçlükleri ve Türk Öğrencilerin Yaptıkları Yanlışlar” Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, Sayı 112, s. 34-49

KÖSE Bayram, 2001, “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar” adlı 24 ciltlik çalışmanın çeşitli ciltlerinde, Atatürk’ün okuduğu Fransızca kitaplardan 25 sayfanın Türkçe’ye çevirisi, Atatürk Derneği Yayınları

VI. YURTDIŞI YAYINLAR

KÖSE Bayram, Ağustos 2005, “Kültürel Boyutuyla Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metin” Sayı 24-1, s. 153-172, The Journal of The Institute of The Middle East Studies, Center For International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, KOREA

KÖSE Bayram, Ağustos 2006 “Yabancı Dil Öğretimi Yöntem ve Yaklaşımlarında Yazınsal Metnin Değişken Statüsü” Sayı 25-1, The Journal of The Institute of The Middle East Studies, Center For International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, KOREA

VII. BİLDİRİ SUNDUĞU YURTİÇİ SEMPOZYUM ve SEMİNERLER

20-21 Mart 1997 Ankara                 Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Türkiye’de Tarih-Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, “Fransız Ortaokullarında Okutulan 3. ve 4. sınıf Tarih-Coğrafya Kitaplarının İncelenmesi” adlı bildiri (Bildiri Kitapçık Halinde Basılmıştır.)

10 Eylül 2001 Ankara       Ankara Üniversitesi TÖMER Fransızca Bölümü Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, “Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dikte: Yapılan Yanlışlar, Nedenleri ve Giderilmelerine Yönelik Öneri ve Alıştırma Türleri” adlı bildiri

VIII. BİLDİRİ SUNDUĞU YURTDIŞI KOLOKYUMLAR

29 Ekim 2005, 13:00         “Situation de La langue et La Culture Françaises en Turquie” Colloque de l’Association d’Etudes de la Culture Française et des Arts en France, Université de Koryo, Faculté des Lettres, Seul-G. KORE (Kolokyum Bildirileri Kitapçık Halinde Basılmıştır.)

 

IX. BELGELENMİŞ KURSLAR

 

1991      Turizm Bakanlığı, Ülkesel Profesyonel Turist Rehberliği kursunda Fransızca Ülkesel Turist Rehberliği Kokartı

X. KATILDIĞI RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI

KAYSERİ

Erciyes T.V. (Yerel Televizyon): 25 Mart 1995, “Kayseri Halkının Dile Yaklaşımı” (Canlı Yayın)

Özgün Radyo (Yerel Radyo): 1995-1996 yılları arasında Haberlerin Fransızca sunulması, (Canlı Yayın)

ANKARA

Coşkun Radyo (Yerel Radyo): 13 Ekim 1997, “Türkçeye Fransızcadan geçen sözcükler, sesletimleri ve ikilemler” konulu bir sohbet. (Canlı Yayın)

TRT Radyo 3 (Ulusal Devlet Radyosu): 18 Nisan 1998, “Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu, Çalışmaları ve Hedefleri” ( Canlı Yayın)

HBB TV (Ulusal Televizyon Kanalı): 24 Haziran1998, “Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile Türkçe7nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Arasındaki Tipik Farklar” (Canlı Yayın)

Işık TV (Ulusal Televizyon Kanalı): 10 Mayıs 1998, “Türkiye’de Fransızca” (Canlı Yayın)

XI. ÜSLENDİĞİ ÇEŞİTLİ GÖREVLER

1996 Temmuz Kayseri Erciyes Üniversitesince düzenlenen “Mimar Sinan” adlı sempozyumda Frankofon konuşmacıların bildirilerinin simültane olarak Türkçeye tercüme edilmesi.

1997 Haziran  27.si Kayseri’de düzenlenen Uluslararası Askeri Paraşüt Şampiyonasında Frankofon yarışmacılara tercümanlık

2003 Mayıs Turizm Bakanlığı Gaziantep Yöresi için Profesyonel Turist Rehberliği Sınavı,  Fransızca Yeterlilik Sınavının Hazırlanması ve Uygulanması

2003 Haziran Turizm Bakanlığı Antalya Yöresi için Profesyonel Turist Rehberliği Sınavı,  Fransızca Yeterlilik Sınavının Hazırlanması ve Uygulanması

2004 Şubat Turizm Bakanlığı Ülkesel Profesyonel Turist Rehberliği Sınavı, Fransızca Yeterlilik Sınavının Hazırlanması ve Uygulanması

2004 Mayıs Milli İstihbarat Teşkilatı Personel Görevlendirme Sınavı, Fransızca Dil Sınavının Hazırlanması ve Uygulanması

2004 Kasım Milli İstihbarat Teşkilatı Personel Görevlendirme Sınavı, Fransızca Dil Sınavının Hazırlanması ve Uygulanması

2004 Aralık Kültür Bakanlığı Personel Sınavı, Fransızca Dil Sınavının Hazırlanması

2005 Aralık Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Personel Atama Sınavı, Türkçe Yazılı ve Sözlü Sınavının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

2006 Ekim Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (Hankuk University of Foreign Studies) için Türkçe Yabancı Dil Sınavının Hazırlanması (FLEX=Foregin Language Examination) (Sınav Kitapçık Halinde Basılmıştır.)

2006 Kasım Güney KORE İstihbarat Teşkilatı Personel Atama Sınavı, Türkçe Yazılı ve Sözlü Sınavının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

2006 Aralık Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (Hankuk University of Foreign Studies) için Türkçe Yabancı Dil Sınavının Hazırlanması (FLEX=Foregin Language Examination) (Sınav Kitapçık Halinde Basılmıştır.)

XII. MESLEKİ FORMASYONLAR

2004 Temmuz     Stendhal Üniversitesi’nde (Grenoble-Fransa) Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında hizmetiçi eğitim.

XIII. YABANCI DİL BİLGİSİ

Fransızca , İngilizce

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)