Türkçe Açıklamalı Fransızca Dilbilgisi

 

SUNARKEN
Dilbilgisi (la grammaire), dilde belirli bir grup tarafından hazırlanıp sunulan kurallar bütünü değil, insanların zamanla tespit ederek kaleme aldıkları ve zamanla değişebilen saptamaların bütünüdür. Dilbilgisi kitaplarında sık geçen ‘kural’ (la règle) kelimesinin, söz konusu dilbilgisel saptamaların dışına çıkıldığında dilde tahribata yol açılır endişesiyle kullanılan bir kavram olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Her dilde istisnalara (l’exception) sıkça rastlanmaktadır, nitekim alışkanlık gereği ‘dilbilgisi kuralları’ (la règle grammaticale) olarak tanımladığımız dilbilgisel saptamalar, toplumların kendi oluşturdukları değişmez kurallar bütünü değildir.
Fransızcanın dilbilgisine yönelik olarak hazırlanmış, kuralları basitten karmaşığa mükemmel şekilde açıklayan çok sayıda kitaba ulaşmak mümkündür. Çoğunu Fransızların kaleme aldığı söz konusu Fransızca dilbilgisi kitaplarının Türk öğrenenler gözetilerek yazıldığını söyleyemeyiz.
Elinizdeki Fransızca dilbilgisi kitabı, Türklerin Fransızca öğrenirken karşılaştıkları güçlükler ve Türkçemizden hareketle sıkça yaptıkları yanlışlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Anadilimizle benzeşen, ancak olumsuz transfere yol açabilecek yapılar karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Büyük bir titizlikle seçilmiş olan Fransızca örnek cümlelerin Türkçe karşılıkları verilerek öğrenenlerin yapıları anlamaları kolaylaştırılmış ve anadilimizle karşılaştırma olanağı sunulmuştur.
Kuramsal bölümlerde Türkçe verilen bilgilerde, konuya ilişkin alan bilgisine yönelik kelimelerin Fransızca karşılıkları parantez içinde yer almaktadır. Bu yönüyle meslektaşlarımın da başvurabileceği bir eser olma özelliği taşıdığı kanaatindeyim.
Ünlü eğitim karikatüristi Gérard MATTHIEU’nün bu eseri birbirinden güzel, anlaşılması kolay, okuyana nefes aldıracak karikatürleriyle renklendirmiş olması, kitabı benzerlerinden tamamen farklı kılan özellikleri arasında yer almaktadır. Bu vesileyle, kendisine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
Öğretmenlik tecrübem ve akademik birikimimi harmanlayarak ortaya koyduğum bu çalışma, sadece örgün eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerin değil, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) gibi çeşitli sınavlara Fransızcadan kendi çabasıyla hazırlanan gençler ve yetişkinlerin de yararlanabileceği bir kaynaktır.
Öğrenenlerin başarısı en büyük sevincim olacaktır …
Yrd.Doç.Dr. Bayram KÖSE
Ocak-2012 ANKARA

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Categories: Genel