Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri

21 Ekim 2011, Kırıkkale :   Kırıkkale Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı,  1.Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı  “Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri” adlı bildiri.

 

Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri

Yrd. Doç. Dr. Bayram KÖSE

Kırıkkale Üniversitesi

Özet

Fransızcada geçişli fiiller, aldıkları nesneleri birçok durumda içsel, kimi durumlarda ise dışsal zamirlerle karşılamaktadır. Çift zamirli (fr. pronominal) bazı fiiler ise dönüşlü, işteş, edilgen ve öznel olmak üzere dört ayrı anlamda kullanılabilmektedir. Türkçede ise devrik cümlelerin haricinde tamamı içsel bir konumda bulunan zamirlerden özellikle kendi zamirinin farklı anlamlarda, farklı gönderim özellikleri sergilediğini görüyoruz.

Çeviri faaliyetlerinde öğrenciler sıkça zamir hataları yapmaktadırlar. Özellikle Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamirini kullanmak yerine özne veya nesne zamirinin salt anlamını kullanan öğrenci, cümlede var olmayan ikinci/üçüncü bir özne veya nesneye gönderimde bulunduğunun farkına varmamaktadır. Çalışmamızda, kendi zamirinin farklı gönderim özelliklerinin bulunduğu yönünde öğrencide farkındalık yaratmak üzere tasarladığımız çeviri faaliyetleri ve bu faaliyetlerde yer alması gerektiğini düşündüğümüz cümle türleri bulunmaktadır. Çalışmamızın sonunda, eğitimciler için uygulamaya dönük önerilere de yer verilmiştir.

Anahtar sözcükler: çeviri, kendi zamiri, Fransızcadan Türkçeye çeviri

Bildiri tam metnini buradan indire bilirsiniz.  Yrd.Doç.Dr. Bayram KÖSE Bildiri ” Word”

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Categories: Mes Articles